Skip to main content
Nosaltres

Caminem junts

CAMINS és un equip humà apassionat per la seva feina. És la resposta a les necessitats que poden aparèixer en el desenvolupament dels nens.

CAMINS és qui resol els dubtes que sorgeixen en la criança dels primers anys i aquelles inquietuds de si “toca” o no “toca” una cosa o altra. Som qui donem eines per a fer-ho millor encara. Els qui acompanyem a aquells infants que es veuen desbordats per incomprensions.

Un espai per als qui se senten sols i per als qui se senten massa acompanyats; per a germans que no saben com comunicar-se amb els altres germans. També per a qui passa hores i hores fent de mestre del seu fill i creu que ja no el pot ajudar més, per a aquelles paraules que no sonen del tot bé per llengües fluixetes, per a qui no entén les matemàtiques i per a qui necessita empoderament per al guiatge dels seus fills.

L’espai on hi té cabuda l’emoció, la conducta, l’aprenentatge, l’articulació, la deglució, les pors, els trastorns específics, les relacions, les fites, l’escriptura, les habilitats socials, les rabietes, la lectura, la veu, el pautatge, guiatge i empoderament per a que pogueu desenvolupar portes enfora, el que junts anem construint des de dins.

El nostre objectiu és donar RESPOSTES i SOLUCIONS als nens, famílies i escoles que ho necessitin.

Vetllem pel benestar de tots aquests agents, i creiem que el treball entre tots, dóna millors resultats que no de forma individual. És per això que considerem que escola, família, serveis, nen i nosaltres, hem de girar en la mateixa direcció. El nostre equip és apassionat, jove i a l’última respecte avenços científics i evolució en els treballs i tractaments. Som psicòlegs sanitaris, logopedes clínics i educatius, mestres, pedagogs i psicopedagogs.

El nostre tarannà és proper, professional i implicat en fer que l’aprenentatge i evolució de cada infant funcioni correctament i assolim els objectius que marquem des d’un inici.

Per a això, analitzem acuradament cada cas de forma multidisciplinar, per aportar les solucions i traçar el camí més adequat per a cada família i infant.

“Camins és la materialització d’un somni, la culminació d’un projecte i un repte constant i permanent per assolir l’excel·lència en la tasca que porta a terme.

Maria, Directora de Camins.
Equip

GRUP HUMÀ MULTI DISCLIPINAR

Logopedia i psicologia Barcelona Poblenou

CAMINS té el valor afegit que té, per l’equip que té. Cadascun dels professionals que hi intervenim, formem part d’un engranatge que gira en la mateixa direcció. Formacions de base similars, però especialitzacions diferents, fan que siguem un equip competent en la diversitat social i vital en la que vivim.

Valors com el compromís, l’empatia, la professionalitat i la qualitat humana, fan que treballem i portem cada família, com el nostre major repte professional.


Com ho fem?

Procurant fer vincle i implicant a tots els agents que conformen la xarxa de cada nen. L’èxit recau en donar importància a totes les parts que hi treballen.

És important que família, Escola, Serveis i el pròpi nen estiguin interconnectats i treballin per aconseguir els mateixos objectius.

com ho fem - Camins
Codi Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris del Departament de Salut: E08606909